Tanto
Tanto Nr.1004, Bishu Osafune Sukesada Saku .
 
Tanto Nr.1003, Minitanto .
 
Tanto Nr.1006, Taira Takada Nagamori .