Daisho mit Tokubetsu Hozon der NBTHK
Daisho Nr.2002, Bizen no Suke Munetsugu .
 
Daisho Nr.2004, Kunisuke .