Wakizashi
Wakizashi No.4003, Fujiwara Takada, Origami white Hozon NBTHK .
 
Wakizashi No.4004, Jiro Taro Naokatsu, Origami Hozon NBTHK .
 
Wakizashi No.4008, Omiya School, Origami Tokubetsu Hozon NBTHK .
 
Wakizashi No.4009, Yoshimichi .